martes, 3 de abril de 2012

Variacions - Variaciones

O les possibilitats de treballar amb el punt sencer. En aquesta mostra em van dir que tot anava amb punt sencer, així que jo soleta vaig començar amb el creuament central, volta a les parelles cap a l'esquerra i tornem a creuar, agulla i repetim la jugada. Però la cosa no anava ben bé així. Hi havia trampa. Havia de salvar la distància entre els punts marcats per a les agulles amb doble volta. I el resultat ha estat un joc de variacions car no he desfet res aquest cop. Veieu les diferències?O las posibilidades de trabajar con el punto entero. En esta muestra me dijeron que todo iba con punto entero, así que ni corta ni perezosa comencé con el cruce central, el giro a la izquierda de las parejas de bolillos, vuelta a cruzar, pinchar la aguja y repetimos la jugada. Pero la cosa no iba por ahí. Había que salvar la distancia entre los puntos marcados para las agujas con doble vuelta. Así que el resultado ha sido un juego de variaciones ya que no he deshecho nada esta vez.  ¿Jugamos a las diferencias?