martes, 24 de mayo de 2011

Pablo Ruíz Picasso, Pigeons, 1957

Com no puc tenir un Picasso aquesta és la única manera que he trobat per fer-me amb una obra expressionista figurativa. Uf! El que costa la creativitat!
Us presento el meu projecte atemporal, al qual li dedico només els estius car necessito la combinació ideal de temps i de llum natural.  La meravella dels coloms es subdivideix en 25 quadrets. Vaig a quadret per any així que se'm gira feina.

Como una no puede tener un Picasso, ésta es la manera que he encontrado para hacerme con una de sus obras expresionistas figurativa. Uf! Lo que cuesta la creatividad!
He aquí mi proyecto atemporal, al que me dedico sólo los veranos ya que necesito la combinación ideal de tiempo y luz natural. Esta maravilla de los palomos se subdivide en 25 cuadraditos. Voy a uno por año, así que tengo para rato.

The Fashion Lady

No, no sóc jo, sinó el treball en punt de creu que ja vaig fer fa un temps.
Ma germana té un d'emmarcat i val a dir que és una cucada.
No sé què en penseu?


No, no soy yo, sino el trabajo en punto de cruz que ya hice hace un tiempo.
Mi hermana tiene uno enmarcado y queda genial (no está bien que lo diga yo, pero ...).
Cuál es vuestra opinión?

lunes, 23 de mayo de 2011

Blue

I aquí els "mono"projectes en blau:

Saroyan by Liz Abinante, realitzat amb 4 cabdells de 50g Rowan by Amy Butler, belle organic aran, color SH00204, lot 019735, amb agulles de 6 mm.


Saroyan by Liz Abinante, realitzat amb una troca de 100g de Malabrigo Sock, color 852 Persia, tintada 2727, amb agulles de 4,5 mm.


A més d'aquest més simple, amb calats, fet amb 2 cabdells de 100g d'acrílic Ofil Cotocril en color blau elèctric, amb agulles de 4,5 mm. Ho sento! No vaig conservar la referència. I aquí los monoproyectos en azul:
Saroyan by Liz Abinante, realizado con 4 ovillos de 50g Rowan by Amy Butler, belle organic aran, color SH00204, partida 019735. Agujas de 6 mm.
Saroyan by Liz Abinante, realizado con una madeja de 100g de Malabrigo Sock, color 852 Persia, tintada 2727. Agujas de 4,5 mm.
Además del simple con calados, hecho con dos ovillos de 100 gramos de acrílico Ofil Cotocril en color azul eléctrico. Agujas de 4,5 mm. Lo siento, pero no he conservado la referencia.

Green

Aquí teniu els meus projectes en verd:

Textured Shawl Recipe by Orlane, realitzat amb 2 cabdells d'acrílic de Milano Filatura Cervinia, color 1537 - partida 46088, de 100g. Agulles circulars de 4,5 mm i cable de 120 cm.Haruha Scarf de Mari Muinonen, realitzat amb 2 cabdells d'acrílic de Ofil Cotocril, color 9065, tintada 8008, de 100 g. Agulles de 4,5 mm.

Aquí tenéis mis proyectos en verde:

Textured Shawl Recipe by Orlane, hecho con 2 ovillos de 100 gramos de acrílico de Milano Filatura Cervinia, color 1537, tintada 46088. Agujas circulares de 4,5 mm y cable de 120 cm.

Haruha Scarf de Mari Muinonen, hecho con 2 ovillos de 100 gramos de acrílico de Ofil Cotocril, color 9065, tintada 8008. Agujas de 4,5 mm.